Vùng biển Việt Nam bao gồm những bộ phận nào? Trình bày tài nguyên khoáng sản và hải sản của vùng biển nước ta.

March 21, 2016 | Viewed 19,306 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.

Vùng biển Việt Nam bao gồm những bộ phận nào? Trình bày tài nguyên khoáng sản và hải sản của vùng biển nước ta.

– Vùng biển Việt Nam bao gồm: nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
– Tài nguyên khoáng sản:

+ Dầu khí: Trữ lượng lớn và giá trị nhất.

  •  Titan: Trữ lượng lớn.
  •  Làm muối: Nhiều thuận lợi.

– Tài nguyên hải sản:

  •  Sinh vật biển giàu thành phần loài, năng suất sinh học cao.
  •  Có trên 2000 loài cá, hơn 100 loài tôm…
  •  Rạn san hô và nhiều loài sinh vật ven các đảo, quần đảo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.