Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC

August 30, 2016 | Viewed 11,188 times | By dltiengiang | Filed in: Toán.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm  A(3;2; 2), B(1;0;1) và C(2; 1;3). Viết phương trình mặt phẳng đi qua  A và vuông góc với đường thẳng BC. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng BC.

 

2016081505


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.