Vì sao Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975? Trình bày diễn biến và ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên (3 – 1975).

October 28, 2015 | Viewed 3,751 times | By dltiengiang | Filed in: Lịch sử.

Vì sao Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975? Trình bày diễn biến và ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên (3 – 1975).

a) Bộ Chính trị quyết định chọn Tây Nguyên…

– Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng đối với cả ta và địch.
– Địch chốt giữ ở đây một lực lượng mỏng, bố phòng sơ hở.

b) Diễn biến

– Sau khi đánh nghi binh ở Plâyku và Kon Tum, ngày 10 – 3 – 1975, quân ta giành thắng lợi trong trận then chốt mở màn ở Buôn Ma Thuột; địch phản công chiếm lại nhưng thất bại.
– Ngày 14 – 3, địch được lệnh rút chạy khỏi Tây Nguyên. Trên đường rút chạy, chúng bị quân ta truy kích tiêu diệt.
– Ngày 24 – 3, Tây Nguyên hoàn toàn được giải phóng.

c) Ý nghĩa

Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước sang giai đoạn mới: từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.