Vật AB là đoạn thẳng sáng nhỏ đặt vuông góc với trục chính của một gương cầu lồi một ảnh cao bằng 0,5 lần vật và cách vật 60 cm. Đầu A của vật nằm tại trục chính của gương.

December 30, 2015 | By dltiengiang | Viewed 2,172 times | Filed in: Vật Lí.

Vật AB là đoạn thẳng sáng nhỏ đặt vuông góc với trục chính của một gương cầu lồi một ảnh cao bằng 0,5 lần vật và cách vật 60 cm. Đầu A của vật nằm tại trục chính của gương.
1) X ác định tiau cự của gương và vẽ ảnh.
2) Đặt tham một thấu kính hội tụ trong khoảng từ vật đến gương, đồng trục với gương và cách gương a = 20 cm. Khi dịch chuyển vật dọc theo trục chính thì ảnh cuối cùng có độ cao không đổi. Tìm tiêu cự của thấu kính.

cau 8 de thi vat ly nam 2004


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Text:
1) ảnh của vật s áng AB qua g-ơng cầu lồi là ảo, nằm sau g-ơng, cùng chiều vật. Nh- vậy: d' < 0 và k > 0. Vậy khoảng c ách giữa ảnh và vật: ................. L = 60cm = d + |d'| = d - d'. Còn k = ? d = 40cm, d' = - 20cm. ? fg = 40cm Vẽ ảnh: ................ dd' = - + - - = + ................. d d' d' - = 0,5. ................. d 40.( 20) 40 ( 20) B A O B ' A ' F AB O A1B1 G A2B2 O A3B3 2) Sơ đồ t1o ảnh: Khi dịch chuyển vật AB, điểm B dịch chuyển tran đ-ờng th1/4ng song song với trục chính, tia tới đi từ B song song với trục chính không đổi, nan tia ló của nó qua hệ cũng không đổi và luôn đi qua ảnh B3. Mà ảnh có độ cao không đổi tức là B3 dịch chuyển tran đ-ờng th1/4ng song song với trục chính. Vậy hệ thấu kính g-ơng này có tính chất: chùm tia tới song song với trục chính (t-ơng đ-ơng với một vật ở xa vô cùng) cho chùm tia ló song song với trục chính (t-ơng đ-ơng với ảnh cuối cùng ở xa vô cùng) . ................. ? d ? d 40 = 8 1 ? ? ' ? d = 8 3 - Với d2 = 0 thì: fk = a - d2 = 20cm. - Với d2 = -80cm thì: fk = a - d2 = 20 - (-80) = 100cm. ................. d1 d1' d2 d2' d3 d3' ? ' d f a d = = - ? 1 k 2 ? ? d f a d = = - 3 k 2 ' - = - = = ? ' 2 g d d 2 2 d f d f 2 g 40d 2 + 2 ? d 0 = 2 ? ? d 80cm = - 2