Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) 6x + 3y -2z – 1 =0 và mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 – 6x – 4y – 2z -11 =0

June 19, 2015 | By dltiengiang | Viewed 15,438 times | Filed in: Toán.

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) 6x + 3y -2z – 1 =0 và mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 – 6x – 4y – 2z -11 =0. chứng minh mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn (C). Tìm tọa độ tâm của (C).

de thi toan cau 5 khoi d 2014


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *