trong không gian với hệ trục toa độ Oxyz, cho các điểm A(1;-2;1) B(2;1;3) và mặt phẳng (P): x – y+ 2z -3 =0. Viết phương trình đường thẳng AB và tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB với mặt phẳng (P)

August 29, 2015 | Viewed 43,143 times | By dltiengiang | Filed in: Toán.

Trong không gian với hệ trục toa độ Oxyz, cho các điểm A(1;-2;1) B(2;1;3) và mặt phẳng (P): x – y+ 2z -3 =0. Viết phương trình đường thẳng AB và tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB với mặt phẳng (P)

cau 5 de toan thpt quoc gia 2015

Theo câu 5 đề toán THPT quốc gia 2015


2 comments on “trong không gian với hệ trục toa độ Oxyz, cho các điểm A(1;-2;1) B(2;1;3) và mặt phẳng (P): x – y+ 2z -3 =0. Viết phương trình đường thẳng AB và tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB với mặt phẳng (P)

  1. Lê Thị Lệ says:

    Tôi rất thích Học tiếng anh và tiếng nhật và các môn tính toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.