trong không gian với hệ trục toa độ Oxyz, cho các điểm A(1;-2;1) B(2;1;3) và mặt phẳng (P): x – y+ 2z -3 =0. Viết phương trình đường thẳng AB và tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB với mặt phẳng (P)

August 29, 2015 | By dltiengiang | Viewed 42,914 times | Filed in: Toán.

Trong không gian với hệ trục toa độ Oxyz, cho các điểm A(1;-2;1) B(2;1;3) và mặt phẳng (P): x – y+ 2z -3 =0. Viết phương trình đường thẳng AB và tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB với mặt phẳng (P)

cau 5 de toan thpt quoc gia 2015

Theo câu 5 đề toán THPT quốc gia 2015


One comment on “trong không gian với hệ trục toa độ Oxyz, cho các điểm A(1;-2;1) B(2;1;3) và mặt phẳng (P): x – y+ 2z -3 =0. Viết phương trình đường thẳng AB và tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB với mặt phẳng (P)

  1. Lê Thị Lệ says:

    Tôi rất thích Học tiếng anh và tiếng nhật và các môn tính toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Text:
Ta có AB = (1; 3; 2). Đường thẳng AB có phương trình x − 1 y + 2 = 1 3 z − 1 = 2. Gọi M là giao điểm của AB và (P). Do M thuộc AB nên M(1 + t; −2 + 3t; 1 + 2t). M thuộc (P) nên 1 + t − (−2 + 3t) + 2(1 + 2t) − 3 = 0, suy ra t = −1. Do đó M(0; −5;-1)