trong không gian với hệ trục toa độ Oxyz, cho các điểm A(1;-2;1) B(2;1;3) và mặt phẳng (P): x – y+ 2z -3 =0. Viết phương trình đường thẳng AB và tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB với mặt phẳng (P)

August 29, 2015 | By dltiengiang | Viewed 22,450 times | Filed in: Toán.

Trong không gian với hệ trục toa độ Oxyz, cho các điểm A(1;-2;1) B(2;1;3) và mặt phẳng (P): x – y+ 2z -3 =0. Viết phương trình đường thẳng AB và tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB với mặt phẳng (P)

cau 5 de toan thpt quoc gia 2015

Theo câu 5 đề toán THPT quốc gia 2015

Câu hỏi liên quan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *