Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(1; 1;0) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x – 2y +z -1 =0

April 6, 2016 | Viewed 14,231 times | By dltiengiang | Filed in: Toán.

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(1; 1;0) và mặt phẳng (P) có phương trình  2x – 2y +z -1 =0
1) Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua A và vuông góc với (P).
2) Tìm toạ độ điểm M thuộc (P) sao cho AM vuông góc với OA và độ dài đoạn AM bằng ba lần khoảng cách từ A đến (P)

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(1; 1;0) và mặt phẳng (P) có phương trình  2x - 2y +z -1 =0


2 comments on “Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(1; 1;0) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x – 2y +z -1 =0

  1. VPN.Nam says:

    tiềm điểm M trên đường thẳng Δ {x=1+3t; y=1-t sao cho khoảng cách từ M đến A(1:4) bằng 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.