Trong bối cảnh đó, quan hệ giữa các nước Đông Dương và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có gì thay đổi?

December 21, 2016 | By dltiengiang | Viewed 1,083 times | Filed in: Lịch sử.

Những sự kiện nào diễn ra từ đầu những năm 70 đến cuối những năm 80 của thế kỉ XX chứng tỏ xu thế hòa hoãn giữa hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa? Trong bối cảnh đó, quan hệ giữa các nước Đông Dương và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có gì thay đổi?

a. Những sự kiện…:

– Từ đầu những năm 70, diễn ra các cuộc gặp gỡ thương lượng Xô – Mĩ.
– Tháng 11 – 1972, Cộng hoà Dân chủ Đức và Cộng hoà Liên bang Đức kí Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.
– Năm 1972, Liên Xô và Mĩ thỏa thuận về hạn chế vũ khí chiến lược (ABM, SALT – 1).
– Tháng 8 – 1975, 33 nước châu Âu cùng với Mĩ và Canađa kí Định ước Henxinki tạo cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hoà bình, an ninh ở châu Âu.
– Tháng 12 – 1989, hai nhà lãnh đạo Liên Xô và Mĩ chính thức tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.

b. Sự thay đổi quan hệ giữa các nước Đông Dương và ASEAN:
Quan hệ giữa các nước Đông Dương và ASEAN bước đầu được cải thiện. Hai nhóm nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *