Trình bày việc phát triển nghề cá và du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Vì sao đánh bắt hải sản xa bờ đang được đẩy mạnh ở vùng này?

March 29, 2015 | Viewed 8,658 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.

Trình bày việc phát triển nghề cá và du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Vì sao đánh bắt hải sản xa bờ đang được đẩy mạnh ở vùng này?

1) Trình bày việc phát triển nghề cá và du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ.
a) Nghề cá:
– Biển giàu hải sản, nhất là các tỉnh cực Nam Trung Bộ và có ngư trường Hoàng Sa – Trường Sa; sản lượng đánh bắt lớn, nhất là cá biển.
– Bờ biển có nhiều vụng, đầm phá thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản; việc nuôi trồng được phát triển ở nhiều tỉnh.
– Hoạt động chế biến thủy sản đa dạng, phong phú với một số đặc sản (nước mắm Phan Thiết…).
– Chú ý việc khai thác hợp lí và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

b) Du lịch biển:
– Có nhiều bãi biển nổi tiếng (Mỹ Khê, Sa Huỳnh…).
– Hình thành các trung tâm du lịch có sức hấp dẫn đối với du khách.

2) Vì sao đánh bắt hải sản xa bờ hiện nay đang được đẩy mạnh ở vùng này?
– Có hiệu quả cao về kinh tế – xã hội, bảo vệ tài nguyên sinh vật ở ven bờ.
– Khẳng định chủ quyền và góp phần bảo vệ biển – đảo của nước ta.

 

(câu 3 đề thi đại học môn Địa lí khối C năm 2014)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.