Trình bày những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

March 11, 2016 | Viewed 12,078 times | By dltiengiang | Filed in: Lịch sử.

a) Trình bày những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.
b) Tại sao Liên hợp quốc xác định một trong những nguyên tắc hoạt động là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình? Từ nguyên tắc này, hãy liên hệ với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam hiện nay.

a) Nêu những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc
– Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
– Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
– Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.
– Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
– Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh,Pháp và Trung Quốc).

b) Tại sao Liên hợp quốc xác định một trong những nguyên tắc
* Liên hợp quốc xác định một trong những nguyên tắc
– Hòa bình là mong muốn, nguyện vọng, xu thế của các dân tộc trên thế giới, còn chiến tranh để lại hậu quả hết sức nặng nề. Đồng thời hòa bình là cơ sở, điều kiện để các quốc gia ổn định và phát triển mọi lĩnh vực.
– Mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là: duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
* Liên hệ với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Thí sinh liên hệ được: Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc của tổ chức Liên hợp quốc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của của nước ta hiện nay:
– Đấu tranh bằng biện pháp ngoại giao…
– Lên án, phản đối việc dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp…
– Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế…
– Đấu tranh bằng giải pháp pháp lý…
Lưu ý: Yêu cầu thí sinh nêu, giải thích, phân tích được một trong các ý trên.Nế u thí sinh chỉ nêu nhưng chưa giải thích, phân tích được thì không cho điểm tối đa.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.