Trình bày những biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta. Nguyên nhân nào làm cho khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới?

May 10, 2017 | Viewed 3,015 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.

Trình bày những biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta. Nguyên nhân nào làm cho khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới?

a) Trình bày những biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta.
– Tổng bức xạ lớn.
– Cân bằng bức xạ dương quanh năm.
– Nhiệt độ trung bình năm cao.
– Tổng số giờ nắng nhiều

b) Nguyên nhân nào làm cho khí hậu nước ta có tính nhiệt đới?
– Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến.
– Hằng năm, nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn do góc nhập xạ lớn và hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.