Trình bày hoạt động của gió mùa Đông Bắc và ảnh hưởng của nó đến thiên nhiên nước ta.

March 14, 2017 | Viewed 2,920 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.

Trình bày hoạt động của gió mùa Đông Bắc và ảnh hưởng của nó đến thiên nhiên nước ta. 

– Hoạt động của gió mùa Đông Bắc:
+ Nguồn gốc từ khối khí lạnh phương Bắc; hướng đông bắc.
+ Thời gian từ tháng XI đến tháng IV năm sau.
+ Tính chất lạnh (nửa đầu mùa đông lạnh khô, nửa sau mùa đông lạnh ẩm).
+ Phạm vi hoạt động chủ yếu từ dãy Bạch Mã (vĩ tuyến 16°B) trở ra.
– Ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc đến thiên nhiên nước ta:
+ Làm cho sự phân hoá của thiên nhiên nước ta càng thêm phức tạp.
+ Diễn giải: thiên nhiên phân hoá theo không gian, thời gian.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.