Trình bày hậu quả và các biện pháp phòng chống bão ở nước ta.

June 20, 2015 | Viewed 12,595 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.

Trình bày hậu quả và các biện pháp phòng chống bão ở Việt Nam

a) Hậu quả của bão:

– Tàn phá các công trình xây dựng, làm chìm đắm tàu thuyền, tác hại rất lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân, nhất là ở vùng ven biển,…
– Gây ngập mặn vùng ven biển, làm ngập lụt trên diện tích rộng…

b) Các biện pháp phòng chống bão:
Thí sinh trình bày được một số biện pháp phòng chống bão đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn. Ví dụ như: làm tốt công tác dự báo bão, sơ tán dân, thông báo cho tàu thuyền về nơi trú ẩn; củng cố đê điều; chống bão chống lũ, xói mòn,…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.