Trình bày điều kiện thuận lợi về kinh tế – xã hội để phát triển ngành thuỷ sản nước ta. Nêu các ngư trường trọng điểm đã được xác định.

May 12, 2017 | Viewed 1,132 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.

Trình bày điều kiện thuận lợi về kinh tế – xã hội để phát triển ngành thuỷ sản nước ta. Nêu các ngư trường trọng điểm đã được xác định?
Đồng bằng sông Hồng có những thế mạnh chủ yếu nào về tự nhiên để phát triển kinh tế?

a) Trình bày điều kiện thuận lợi về kinh tế – xã hội để phát triển ngành thuỷ sản nước ta.
– Nhân dân có kinh nghiệm, truyền thống đánh bắt và nuôi trồng.
– Phương tiện tàu thuyền, ngư cụ tốt hơn. Dịch vụ và chế biến thủy sản phát triển.
– Thị trường mở rộng.
– Chính sách của Đảng và Nhà nước đổi mới.
b) Nêu các ngư trường trọng điểm đã được xác định.
– Cà Mau – Kiên Giang (ngư trường vịnh Thái Lan).
– Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa – Vũng Tàu.
– Hải Phòng – Quảng Ninh (ngư trường vịnh Bắc Bộ).
– Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa
c) Đồng bằng sông Hồng có những thế mạnh chủ yếu nào về tự nhiên để phát triển kinh tế?
– Đất: Đất nông nghiệp có diện tích lớn, màu mỡ.
– Nước: Phong phú. 0,25
– Biển: Giàu tiềm năng về thuỷ hải sản, du lịch, giao thông vận tải.
– Khoáng sản: Đá vôi, sét, cao lanh, than nâu, khí tự nhiên.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.