Trình bày đặc điểm khí hậu và đất của đai nhiệt đới gió mùa nước ta.

November 27, 2016 | Viewed 2,064 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.

1.Trình bày đặc điểm khí hậu và đất của đai nhiệt đới gió mùa nước ta. Tại sao độ cao  của đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc thấp hơn ở miền Nam?
2. Sự phân bố dân cư chưa hợp lí ở nước ta biểu hiện như thế nào? Sự phân bố dân cư như vậy gây ra khó khăn gì?


1.Trình bày đặc điểm khí hậu và đất của đai nhiệt đới gió mùa nước ta. Tại sao độ cao của đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc thấp hơn ở miền Nam?
a) Đặc điểm khí hậu và đất của đai nhiệt đới gió mùa:
– Độ cao trung bình: Ở miền Bắc, dưới 600 – 700m; ở miền Nam, đến 900 – 1000m.
– Khí hậu nhiệt đới biểu hiện rõ rệt, mùa hạ nóng (nhiệt độ trung bình tháng trên 250C). Độ ẩm thay đổi từ khô đến ẩm ướt.
– Đất:
+ Đất đồng bằng (diễn giải).
+ Đất vùng đồi núi thấp (diễn giải).
b) Giải thích độ cao của đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc thấp hơn ở miền Nam: Do miền Bắc có nền nhiệt thấp hơn miền Nam.

2.Sự phân bố dân cư chưa hợp lí ở nước ta biểu hiện như thế nào? Sự phân bố dân cư như vậy gây ra khó khăn gì?
a) Biểu hiện của sự phân bố dân cư chưa hợp lí:
– Trung du, miền núi có nhiều tài nguyên thiên nhiên quan trọng, nhưng số dân ít, mật độ thấp.
– Đồng bằng đất hẹp, dân đông, mật độ cao.
– Chênh lệch lớn giữa thành thị và nông thôn.
b) Khó khăn: về sử dụng lao động và khai thác tài nguyên …


One comment on “Trình bày đặc điểm khí hậu và đất của đai nhiệt đới gió mùa nước ta.

  1. nhat dep trai says:

    very good

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.