Trình bày cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta. Tại sao cần phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

October 24, 2016 | Viewed 3,462 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.

1.Trình bày cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta. Tại sao cần phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm ?

2. Phân tích thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long. Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đây là gì ? Tại sao ?

1.Trình bày cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta. Tại sao cần phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm ?
a) Cơ cấu công nghiệp theo ngành
– Được thể hiện ở tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành (nhóm ngành) trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp.
– Tương đối đa dạng (3 nhóm ngành gồm 29 ngành công nghiệp).
– Đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm (năng lượng,chế biến lương thực – thực phẩm, dệt – may…).
– Có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến;giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác và sản xuất, phân phối điện,khí đốt, nước.

b) Lí do phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm
– Khai thác có hiệu quả các thế mạnh (tự nhiên, kinh tế – xã hội).
– Thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển và mang lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội, môi trường.

2. Phân tích thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long. Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đây là gì ? Tại sao ?
a) Các thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế
– Diện tích rộng lớn với nhiều loại đất (đặc biệt là dải đất phù sa ngọt dọc sông Tiền, sông Hậu) thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.
– Khí hậu mang tính chất cận xích đạo; mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt tạo điều kiện để phát triển nông nghiệp, giao thông…
– Tài nguyên sinh vật phong phú, nhất là rừng (rừng ngập mặn, rừng tràm) và cá, chim.
– Các thế mạnh khác: nguồn lợi hải sản, khoáng sản (than bùn, đá vôi,dầu khí)…

b) Nêu vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc sử dụng hợp lí, cải tạo tự nhiên và giải thích
– Vấn đề quan trọng hàng đầu ở đây là thuỷ lợi, đặc biệt là nước ngọt vào mùa khô.
– Nguyên nhân chủ yếu là cần phải có nước ngọt để thau chua, rửa mặn do đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.