Tóm tắt những thuận lợi và khó khăn về điều kiện kinh tế – xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng

March 20, 2017 | Viewed 2,776 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.

Tóm tắt những thuận lợi và khó khăn về điều kiện kinh tế – xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng

– Thuận lợi:
+ Nguồn lao động dồi dào, chất lượng đứng hàng đầu trong các vùng.
+ Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất – kĩ thuật vào loại tốt nhất nước.
+ Có những lợi thế về thị trường, lịch sử khai thác lãnh thổ.
+ Có những lợi thế xuất phát từ các chính sách phát triển kinh tế – xã hội.
+ Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm, dễ giao lưu với các vùng khác và thế giới.
+ Các nhân tố khác (nêu được ít nhất 1 nhân tố ngoài các nhân tố trên).
– Khó khăn:
+ Khó khăn xuất phát từ đặc điểm dân số (tập quán dân cư, sức ép dân số…).
+ Các khó khăn khác (nêu được ít nhất 1 khó khăn ngoài khó khăn xuất phát từ đặc điểm dân số).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.