Tính thể tích khối chóp S.ABCD và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng CM và SB

September 15, 2015 | Viewed 21,059 times | By dltiengiang | Filed in: Toán.

Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình thoi cạnh a , góc   ABC  60 độ . Cạnh  bên SD a căn 2 . Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng ( ABCD) là điểm H thuộc đoạn BD sao   cho HD = 3HB  . Gọi M là trung điểm cạnh SD . Tính thể tích khối chóp S.ABCD  và tính khoảng cách  giữa hai đường thẳng CM và SB

cau 6 mon toan de thi thu thpt quoc gia 2015


Tags:

2 comments on “Tính thể tích khối chóp S.ABCD và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng CM và SB

  1. Trung says:

    Cho SABCD , ABCD là hình thang vuông tại A và D , AB=2a , AD = CD = a , SA = 3a , SA vuông góc với ( ABCD ) . Tính thể tích SABCD và khoảng cách từ B đến ( SCD )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.