Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = x+ 4/x trên đoạn [1;3]

August 23, 2015 | Viewed 14,643 times | By dltiengiang | Filed in: Toán.

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = x+ 4/x trên đoạn [1;3]

Ta có f(x) xác định và liên tục trên đoạn [1;3]; f'(x) = 1 – 4/x2

với x thuộc [1;3], f'(x) =0 <=> x=2

ta có f(1)=5, f(2)=4, f(3)=13/3

giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của f(x) trên đoạn [1;3] lần lượt là 5 và 4

 

theo: câu 2 đề thi THPT quốc gia 2015 môn toán


Tags:

5 comments on “Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = x+ 4/x trên đoạn [1;3]

 1. anh thư says:

  Chỉ em bài này vs ạ toán 12
  Tìm GTLN-GTNN
  y=x^2/2 + căn10-x^2
  y=(x^2+3)× căn x+2
  cần gấp ạ help me

 2. Vân Vân says:

  Giúp e bài này với ạ
  y=cănx+1 +căn3-1
  Tìm gtnn và gtln
  E đang cần rất gấp mong mn giúp e vs

 3. tìm GTLN của f(x) =(6x+3)*(5-2x)với x thuộc [-1/2 ; 3/2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.