Thể dị bội là gì? Trình bày cơ chế phát sinh và hậu quả của những thể dị bội liên quan đến nhiễm sắc thể giới tính ở người. Trình bày phương pháp tế bào trong nghiên cứu di truyền người.

July 26, 2014 | Viewed 24,994 times | By dltiengiang | Filed in: Sinh học.

1 – Thể dị bội là gì?
2 – Trình bày cơ chế phát sinh và hậu quả của những thể dị bội liên quan đến nhiễm sắc thể giới tính ở người.
3 – Trình bày phương pháp tế bào trong nghiên cứu di truyền người.

 

1- Khái niệm thể dị bội

Trong thể dị bội, ở tế bào sinh dưỡng, tại một hoặc một số cặp NST đáng lẽ chứa 2 NST ở mỗi cặp tương đồng thì lại chứa 3 NST (thể ba nhiễm) hoặc nhiều NST (thể đa nhiễm), hoặc chỉ 1 NST (thể một nhiễm) hoặc thiếu hẳn NST đó (thể khuyết nhiễm).

2- Trình bày cơ chế phát sinh và hậu quả của những thể dị bội liên quan đến nhiễm sắc thể giới tính ở người.

2.1. Cơ chế

Trong quá trình phát sinh giao tử, cặp NST giới tính của bố hoặc mẹ không phân li sẽ tạo ra một loại giao tử mang cả 2 NST giới tính và một loại giao tử không chứa nhiễm sắc thể giới tính nào.

 • Giao tử mang hai nhiễm sắc thể giới tính thụ tinh với một giao tử mang một nhiễm sắc thể giới tính, sẽ tạo nên hợp tử chứa ba nhiễm sắc thể giới tính (thể ba nhiễm).
 • Giao tử không chứa nhiễm sắc thể giới tính thụ tinh với một giao tử bình thường (mang một nhiễm sắc thể giới tính) sẽ tạo nên hợp tử chỉ chứa một nhiễm sắc thể giới tính (thể một nhiễm).

sơ đồ minh họa cơ chế phát sinh và hậu quả của những thể dị bội liên quan đến nhiễm sắc thể giới tính ở người

2.2. Hậu quả

• Kiểu đột biến ba nhiễm gây ra các hậu quả nghiêm trọng như sau:
** Hội chứng 3 X ( XXX) nữ, buồng trứng và dạ con không phát triển, thường rối loạn kinh nguyệt, khó có con.
** Hội chứng Claiphentơ (XXY) nam, mù màu, thân cao, chân tay dài, tinh hoàn nhỏ, si đần, vô sinh.
Ghi chú: Chỉ cần nêu một trong hai hội chứng trên.

• Kiểu đột biến một nhiễm cũng gây ra các hậu quả nghiêm trọng như:
Hội chứng Tớcnơ (OX) nữ, lùn, cổ ngắn, không có kinh nguyệt, vú không phát triển, âm đạo hẹp, dạ con nhỏ, trí tuệ chậm phát triển.

3- Trình bày phương pháp tế bào trong nghiên cứu di truyền người

• Làm tiêu bản tế bào, nghiên cứu bộ nhiễm sắc thể, cấu trúc hiển vi của các nhiễm sắc thể trong tế bào cơ thể nhằm phát hiện nhiều dị tật và bệnh di truyền bẩm sinh liên quan đến các đột biến số lượng, cấu trúc nhiễm sắc thể.

• Ví dụ cụ thể: Trong tế bào có 3 nhiễm sắc thể số 21 gây hội chứng Đao; mất đoạn NST số 21 hoặc 22 gây bệnh bạch cầu ác tính; ba NST 16-18 ngón trỏ dài hơn ngón giữa, tai thấp, hàm bé; 3 NST 13-15: sứt môi, thừa ngón, chết yểu.

Ghi chú: Phải nêu ít nhất một trong các ví dụ trên mới được điểm.

Bài viết Thể dị bội là gì? Trình bày cơ chế phát sinh và hậu quả của những thể dị bội liên quan đến nhiễm sắc thể giới tính ở người. Trình bày phương pháp tế bào trong nghiên cứu di truyền người. Được cauhoiontap.com tổng hợp

(câu 5 đề thi cao đẳng đại học môn Sinh khối B năm 2002)


6 comments on “Thể dị bội là gì? Trình bày cơ chế phát sinh và hậu quả của những thể dị bội liên quan đến nhiễm sắc thể giới tính ở người. Trình bày phương pháp tế bào trong nghiên cứu di truyền người.

 1. Ngan Kim says:

  ở đây cx đầy đủ phết

 2. Trí says:

  Đúng rồi

 3. hoai an says:

  ukm, hay. hihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.