Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất ở nước ta hiện nay ?

November 27, 2017 | Viewed 1,192 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.

Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất ở nước ta hiện nay ?  Nêu định hướng phát triển sản xuất lương thực của vùng này.

Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất ở nước ta hiện nay ?
– Diện tích trồng lúa chiếm trên 50% diện tích trồng lúa cả nước.
– Đất đai màu mỡ, nhất là dải đất phù sa ngọt dọc sông Tiền, sông Hậu.
– Khí hậu có tính chất cận xích đạo ; mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.
– Nguồn lao động dồi dào, nhiều kinh nghiệm trồng lúa, năng động.
– Bước đầu đã xây dựng được cơ sở vật chất – kĩ thuật (hệ thống thuỷ lợi, cơ sở tạo giống, dịch vụ bảo vệ thực vật, công nghiệp xay xát,…).
– Các nguyên nhân khác (chính sách khuyến nông, nhu cầu về gạo ở trong nước và xuất khẩu,…).

Định hướng phát triển sản xuất lương thực của vùng 
– Tập trung thâm canh, tăng vụ kết hợp với khai hoang, chuyển dịch cơ cấu cây trồng.
– Đẩy mạnh công nghiệp chế biến, công nghệ sau thu hoạch,…


One comment on “Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất ở nước ta hiện nay ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.