So sánh sự phóng xạ và sự phân hạch

December 26, 2015 | Viewed 10,466 times | By dltiengiang | Filed in: Vật Lí.

1.So sánh sự phóng xạ và sự phân hạch.

2. Tìm năng lượng toả ra khi một hạt nhân urani U234 phóng xạ tia a tạo thành đồng vị thori Th230. Cho năng lượng lien kết riêng: của hạt a là 7,10 MeV; của U234 là 7,63 MeV; của Th230 là 7,70 MeV.

cau 10 de thi vat ly nam 2004


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.