Phân tích các thế mạnh về kinh tế – xã hội của Đồng bằng sông Hồng. Tại sao việc làm là một trong những vấn đề nan giải ở vùng này?

February 19, 2016 | Viewed 13,976 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.

Phân tích các thế mạnh về kinh tế – xã hội của Đồng bằng sông Hồng. Tại sao việclàm là một trong những vấn đề nan giải ở vùng này?


a) Phân tích các thế mạnh về kinh tế – xã hội của Đồng bằng sông Hồng
– Dân cư – lao động: Lao động dồi dào, có kinh nghiệm và trình độ.
– Cơ sở hạ tầng: Mạng lưới giao thông, điện, nước có chất lượng vào loại hàng đầu của cả nước.
– Cơ sở vật chất – kĩ thuật phục vụ sản xuất và đời sống ngày càng được hoàn thiện.
– Thế mạnh khác: Thị trường tiêu thụ lớn; lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời…

b) Giải thích
– Quy mô dân số lớn dẫn đến nguồn lao động rất đông đảo.
– Trong khi đó, nền kinh tế của vùng chưa thật phát triển, nên không thểtạo thêm nhiều việc làm cho số lao động tăng thêm hàng năm.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.