Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best joins each of the following pairs of sentences in each of the following questions.

September 18, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Tiếng Anh.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best joins each of the following pairs of sentences in each of the following questions. Question  1: We spend about one-third of our lives sleeping. We know relatively little about sleep. A. We know relatively little about sleep; • Read More »

[TVL10] – Đoạn văn trên được trích từ truyện ngắn nào? Của ai? Nêu hoàn cảnh ra đời của truyện ngắn này?

August 31, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Ngữ Văn TVL10.

Cho đoạn trích: Ông nằm vật trên giường vắt tay lên trán nghĩ ngợi vẩn vơ. Ông lại nghĩ về cái làng của ông, lại nghĩ đến những ngày cùng làm việc với anh em. Ô, sao mà độ ấy vui thế. Ông thấy mình như trẻ ra. Cũng hát hỏng, bông phèng, cũng đào, • Read More »

Cảm nhận đoạn thơ và bình luận quan niệm về đất nước của Nguyên Khoa Điềm

August 26, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Ngữ Văn.

Đất là nơi anh đến trường Nước là nơi em tắm Đất Nước là nơi ta hò hẹn Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm Đất là nơi “con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc” Nước là nơi “con cá ngư ông móng nước biển khơi” Thời • Read More »

Từ nội dung đoan trích phần Đọc hiểu, anh/chi hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của sự thấu cảm trong cuộc sống.

June 29, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Ngữ Văn.

Từ nội dung đoan trích phần Đọc hiểu, anh/chi hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của sự thấu cảm trong cuộc sống. Lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm. Thấu cảm là khả năng nhìn thế giới bằng con mắt của người khác, • Read More »

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu

June 26, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Ngữ Văn.

Lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm. Thấu cảm là khả năng nhìn thế giới bằng con mắt của người khác, đặt mình vào cuộc đời của họ. Giống như cái lạnh thấu tủy hay cái đau thấu xương, thấu cảm là sự hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn một ai đó, • Read More »

Trình bày điều kiện thuận lợi về kinh tế – xã hội để phát triển ngành thuỷ sản nước ta. Nêu các ngư trường trọng điểm đã được xác định.

May 12, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Địa lí.

Trình bày điều kiện thuận lợi về kinh tế – xã hội để phát triển ngành thuỷ sản nước ta. Nêu các ngư trường trọng điểm đã được xác định? Đồng bằng sông Hồng có những thế mạnh chủ yếu nào về tự nhiên để phát triển kinh tế?