Nêu tên các hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập từ năm 1936 đến năm 1945

January 10, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Lịch sử.

Nêu tên các hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản Đông  Dương thành lập từ năm 1936 đến năm 1945. Tổ chức mặt trận nào có vai trò quan  trọng trực tiếp đối với sự thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945? Vai trò  của mặt • Read More »

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực hiện như thế nào sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng?

January 8, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Lịch sử.

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực hiện như thế nào sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng? Nêu ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

December 30, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Lịch sử.

Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam? Trình bày và nhận xét phương hướng chiến lược của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong đông – xuân 1953 – 1954. ?

Trong bối cảnh đó, quan hệ giữa các nước Đông Dương và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có gì thay đổi?

December 21, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Lịch sử.

Những sự kiện nào diễn ra từ đầu những năm 70 đến cuối những năm 80 của thế kỉ XX chứng tỏ xu thế hòa hoãn giữa hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa? Trong bối cảnh đó, quan hệ giữa các nước Đông Dương và Hiệp hội các quốc • Read More »

[TVL10] – Từ đoạn thơ trong bài thơ Mẹ, viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về tình mẫu tử trong cuộc đời của mỗi con người.

December 7, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Ngữ Văn.

Trong bài thơ Mẹ, tác giả Trần Quốc Minh đã viết: “… Lời ru có gió mùa thu Bài tay mẹ quạt mẹ đưa gió về Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con Đên nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.” Từ • Read More »

Tags:

[TVL10] – Phân tích cảm nhận tinh tế của nhà thơ Hữu Thỉnh về những biến chuyển của đất trời từ cuối hạ sang đầu thu qua bài thơ sau

December 5, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Ngữ Văn.

Phân tích cảm nhận tinh tế của nhà thơ Hữu Thỉnh về những biến chuyển của đất trời từ cuối hạ sang đầu thu qua bài thơ sau: “Bỗng nhận ra hương ôi Phả vào trong gió se Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về Sông được lúc dềnh dàng Chim bắt • Read More »

Tags:

Dựa vào trang bản đồ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên của Atlat Địa lí Việt Nam

December 1, 2016 | By dltiengiang | 1 Comment | Filed in: Địa lí.

1.Dựa vào trang bản đồ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên của Atlat  Địa lí Việt Nam, hãy kể tên các trung tâm công nghiệp có cảng biển ở vùng Duyên  hải Nam Trung Bộ. 2.Phân tích ý nghĩa của hệ thống cảng biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ đối với • Read More »

Trình bày tình hình phát triển du lịch và nêu các trung tâm du lịch chủ yếu của nước ta.

November 29, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Địa lí.

Trình bày tình hình phát triển du lịch và nêu các trung tâm du lịch chủ yếu của nước ta. Ở nước ta hiện nay, việc đánh bắt hải sản xa bờ có ý nghĩa như thế nào đối với phát  triển kinh tế và an ninh quốc phòng? Phân tích khả năng và hiện • Read More »

Trình bày đặc điểm khí hậu và đất của đai nhiệt đới gió mùa nước ta.

November 27, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Địa lí.

1.Trình bày đặc điểm khí hậu và đất của đai nhiệt đới gió mùa nước ta. Tại sao độ cao  của đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc thấp hơn ở miền Nam? 2. Sự phân bố dân cư chưa hợp lí ở nước ta biểu hiện như thế nào? Sự phân bố dân • Read More »