Cảm nhận của anh/chị về hai đoạn văn sau

October 21, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Ngữ Văn.

Cảm nhận của anh/chị về hai đoạn văn sau: (…) Con Sông Đà tuôn dài tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn mù khói núi Mèo đốt nương xuân. Tôi đã nhìn • Read More »

Cảm nhận của anh/chị về hai đoạn thơ sau:

October 19, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Ngữ Văn.

Cảm nhận của anh/chị về hai đoạn thơ sau: Gió theo lối gió, mây đường mây Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay Thuyền ai đậu bến sông trăng đó Có chở trăng về kịp tối nay? (Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mặc Tử, Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáo dục, 2008, tr. • Read More »

Như một thứ a-xit vô hình, thói vô trách nhiệm ở mỗi cá nhân có thể ăn mòn cả một xã hội.

October 17, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Ngữ Văn.

Như một thứ a-xit vô hình, thói vô trách nhiệm ở mỗi cá nhân có thể ăn mòn cả một xã hội. Từ ý kiến trên, anh/chị hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về tinh thần trách nhiệm và thói vô trách nhiệm của con người • Read More »

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to the sentence given in each of the following questions.

October 5, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Tiếng Anh.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to the sentence given in each of the following questions. Question 11: “How brave you are!” he said to the firemen. A. He criticized the firemen for their discouragement. B. He asked how brave • Read More »

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the sentence given in each of the following questions.

September 20, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Tiếng Anh.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the sentence given in each of the following questions. Question 1: I am sure he did not know that his brother graduated with flying colors. A. That his brother graduated with flying colors • Read More »

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best joins each of the following pairs of sentences in each of the following questions.

September 18, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Tiếng Anh.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best joins each of the following pairs of sentences in each of the following questions. Question  1: We spend about one-third of our lives sleeping. We know relatively little about sleep. A. We know relatively little about sleep; • Read More »