Dựa vào trang bản đồ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên của Atlat Địa lí Việt Nam

December 1, 2016 | By dltiengiang | 1 Comment | Filed in: Địa lí.

1.Dựa vào trang bản đồ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên của Atlat  Địa lí Việt Nam, hãy kể tên các trung tâm công nghiệp có cảng biển ở vùng Duyên  hải Nam Trung Bộ. 2.Phân tích ý nghĩa của hệ thống cảng biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ đối với • Read More »

Trình bày tình hình phát triển du lịch và nêu các trung tâm du lịch chủ yếu của nước ta.

November 29, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Địa lí.

Trình bày tình hình phát triển du lịch và nêu các trung tâm du lịch chủ yếu của nước ta. Ở nước ta hiện nay, việc đánh bắt hải sản xa bờ có ý nghĩa như thế nào đối với phát  triển kinh tế và an ninh quốc phòng? Phân tích khả năng và hiện • Read More »

Trình bày đặc điểm khí hậu và đất của đai nhiệt đới gió mùa nước ta.

November 27, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Địa lí.

1.Trình bày đặc điểm khí hậu và đất của đai nhiệt đới gió mùa nước ta. Tại sao độ cao  của đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc thấp hơn ở miền Nam? 2. Sự phân bố dân cư chưa hợp lí ở nước ta biểu hiện như thế nào? Sự phân bố dân • Read More »

[TVL10] – Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4

November 23, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Ngữ Văn.

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: “Tôi dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bom. Đất rắn. Những hòn sỏi theo tay tôi bay ra hai bên. Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người, cứa vào da • Read More »

Tags:

Trình bày nội dung các chiến lược phát triển kinh tế của nhóm năm nước sáng lập ASEAN sau khi giành được độc lập đến năm 2000

November 14, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Lịch sử.

Trình bày nội dung các chiến lược phát triển kinh tế của nhóm năm nước sáng lập ASEAN sau khi giành được độc lập đến năm 2000. Vì sao từ những năm 60 – 70 của thế kỉ XX, các nước này có sự chuyển hướng trong chiến lược phát triển kinh tế?