Nhân tố sinh thái nào tạo nên sự khởi động của nhịp sinh học theo mùa? Cho một ví dụ.

July 26, 2014 | Viewed 1,405 times | By dltiengiang | Filed in: Sinh học.

A. Nhân tố sinh thái nào tạo nên sự khởi động của nhịp sinh học theo mùa? Cho một ví dụ.
B. Nêu ví dụ minh họa nhịp sinh học của sinh vật mang tính di truyền.

A. Nhân tố sinh thái nào tạo nên sự khởi động của nhịp sinh học theo mùa? Cho một ví dụ.

Nhân tố sinh tháinhân tố sinh thái

Nhân tố sinh thái tạo nên sự khởi động của nhịp sinh học theo mùa chính là sự thay đổi độ dài chiếu sáng trong ngày.

Ví dụ: ở Hà nội, sâu Sòi hóa nhộng ngủ đông vào đầu tháng 11 dương lịch, nửa đầu tháng 3 mới nở buớm. Ngày ngắn ở tháng 11 đã báo hiệu cho sâu hóa nhộng vào giấc ngủ đông. Ngày dài ở tháng 3 báo hiệu cho cây Sòi đâm chồi nẩy lộc và nhộng nở bướm.

 

B. Nêu ví dụ minh họa nhịp sinh học của sinh vật mang tính di truyền.

Những động vật như ong, thằn lằn được nuôi trong điều kiện có độ dài chiếu sáng ổn định vẫn giữ nhịp điệu ngày đêm như khi sống trong thiên
nhiên.

 

Bài viết Nhân tố sinh thái nào tạo nên sự khởi động của nhịp sinh học theo mùa? Cho một ví dụ. Được cauhoiontap.com tổng hợp

(câu 1 đề thi cao đẳng đại học môn Sinh khối B năm 2002)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.