Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa vào hiện tượng quang học chính nào? Trong máy quang phổ thì bộ phận nào thực hiện tác dụng của hiện tượng trên ? Nêu nguyên nhân của hiện tượng này.

August 8, 2014 | Viewed 11,587 times | By dltiengiang | Filed in: Vật Lí.

Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa vào hiện tượng quang học chính nào? Trong máy quang phổ thì bộ phận nào thực hiện tác dụng của hiện tượng trên ? Nêu nguyên nhân của hiện tượng này.

 

– Máy quang phổ hoạt động dựa vào hiện tượng tán sắc ánh sáng

– Bộ phận thực hiện tán sắc là lăng kính

– Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc  ánh sáng là: Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các  ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau và phụ thuộc vào bước sóng (hoặc màu) của ánh sáng

 

Bài viết Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa vào hiện tượng quang học chính nào? Trong máy quang phổ thì bộ phận nào thực hiện tác dụng của hiện tượng trên ? Nêu nguyên nhân của hiện tượng này. Được cauhoiontap.com tổng hợp

(câu 1 đề thi cao đẳng đại học môn Vật lý khối A năm 2002)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.