Người ta tiến hành phép lai giữa con lợn cái là giống ỉ Móng Cái với con lợn đực là giống Đại bạch

May 18, 2016 | Viewed 3,545 times | By dltiengiang | Filed in: Sinh học.

Người ta tiến hành phép lai giữa con lợn cái là giống ỉ Móng Cái với con lợn đực là giống Đại bạch được lợn lai F1 dùng làm sản phẩm (cân nặng 1 tạ sau 10 tháng tuổi, tỉ lệ nạc trên 40%).
a. Phép lai trên được gọi là phép lai gì? Mục đích của phép lai đó.
b. Nêu những ưu điểm của con lai F1 sinh ra từ phép lai trên. Vì sao không nên dùng con lai F1 đó để nhân giống?

a.

– Phép lai trên được gọi là phép lai kinh tế.
– Mục đích của phép lai đó là: sử dụng ưu thế lai của con lai F1 (thường dùng đối với vật nuôi)
b.

– Những ưu điểm của con lai F1 sinh ra từ phép lai trên:
-Tăng trọng nhanh, sức đề kháng tốt, sức sản xuất cao mà lại tốn ít thức ăn.
– Không nên dùng con lai F1 đó để nhân giống: Cơ thể lai F1 có ưu thế lai cao nhất vì phần lớn các gen của F1 đều ở trạng thái dị hợp, các con lai F1 tương đối đồng nhất. Đến các thế hệ sau, tỉ lệ dị hợp tử giảm dần và có hiện tượng phân tính.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.