Nêu tên các trung tâm du lịch quốc gia của Việt Nam. Chứng minh tài nguyên du lịch nhân văn nước ta đa dạng, phong phú.

June 24, 2015 | Viewed 8,649 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
1. Nêu tên các trung tâm du lịch quốc gia.
2. Chứng minh tài nguyên du lịch nhân văn nước ta đa dạng, phong phú.

1. Nêu tên các trung tâm du lịch quốc gia

Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

2 Chứng minh tài nguyên du lịch nhân văn nước ta đa dạng, phong phú

– Khoảng 4 vạn di tích lịch sử – văn hóa (hơn 2,6 nghìn được xếp hạng).
– Có nhiều di sản thế giới: Vật thể (Cố đô Huế, Phố cổ Hội An…), phi vật thể (Nhã nhạc cung đình Huế, dân ca Quan họ…), hỗn hợp (danh thắng Tràng An).
– Lễ hội: Đa dạng, nhiều, diễn ra quanh năm, tập trung nhiều vào mùa xuân.
– Làng nghề, văn nghệ dân gian, ẩm thực đa dạng, có ở khắp nơi…

câu III ĐỀ THI MINH HỌA-KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015   Môn thi: ĐỊA LÍ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.