Nêu những sự kiện lịch sử tiêu biểu thể hiện tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào trong thời kỳ chống Pháp và chống Mĩ (1945-1975).

April 14, 2017 | Viewed 2,179 times | By dltiengiang | Filed in: Lịch sử.

Nêu những sự kiện lịch sử tiêu biểu thể hiện tình đoàn kết chiến  đấu giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào trong thời kỳ chống Pháp  và chống Mĩ (1945-1975).

a) Trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954)

– Tháng 4 -1953, bộ đội Việt Nam phối hợp với bộ đội Pathét Lào mở chiến dịch Thượng Lào, giải phóng tỉnh Sầm Nưa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Phong Xa Lỳ. Căn cứ kháng chiến Lào được mở rộng và nối liền với Tây Bắc Việt Nam.
– Tháng 12-1953, phối hợp với bộ đội Pathét Lào, bộ đội Việt Nam mở chiến dịch Trung Lào, giải phóng thị xã Thà Khẹt và toàn bộ tỉnh Khăm Muộn, uy hiếp Sênô.
– Đầu năm 1954, phối hợp với một số đơn vị bộ đội Pathét Lào, bộ đội Việt Nam mở chiến dịch Thượng Lào, mở rộng căn cứ kháng chiến cho nước bạn Lào.
– Những thắng lợi của quân dân Việt – Lào trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp đã buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ (21-7-1954), công nhận các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương.

b) Trong kháng chiến chống Mĩ (1954-1975)

– Sau khi Mĩ giúp bọn tay sai làm đảo chính, xóa bỏ nền trung lập ở Campuchia, ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia họp Hội nghị cấp cao (24 – 25-4-1970) để biểu thị quyết tâm đoàn kết chiến đấu chống Mĩ.
– Nửa đầu năm 1970, quân tình nguyện Việt Nam ở Lào cùng quân dân Lào đập tan cuộc hành quân lấn chiếm Cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng, giải phóng một vùng rộng lớn ở Nam Lào.
– Tháng 2 và tháng 3-1971, quân dân Việt Nam phối hợp với quân dân Lào đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn 719” nhằm chiếm giữ đường 9 – Nam Lào của 4,5 vạn quân ngụy Sài Gòn, giữ vững hành lang chiến lược của cách mạng Đông Dương.
– Thắng lợi của cách mạng Việt Nam buộc Mĩ phải ký Hiệp định Pari (27-1-1973), sau đó Mĩ phải ký Hiệp định Viêng Chăn với Lào (21-2-1973). Chiến thắng 30-4-1975 của Việt Nam đã cổ vũ và tạo điều kiện cho cuộc kháng chiến chống Mĩ ở Lào giành thắng lợi hoàn toàn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ra đời (2-12-1975). Tình đoàn kết, phối hợp chiến đấu giữa hai dân tộc Việt – Lào đã trở thành yếu tố thúc đẩy sự phát triển và thắng lợi của cuộc kháng chiến ở mỗi nước.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.