Nêu cơ chế phát sinh hội chứng Đao. Hãy giải thích cơ chế hình thành và nêu đặc điểm của các cây tam bội

May 9, 2015 | Viewed 23,965 times | By dltiengiang | Filed in: Sinh học.
  1. Nêu cơ chế phát sinh hội chứng Đao
  2. Khi lai hai cây lưỡng bội có kiểu gen AA và aa, người ta thu đeợc một số cây lai tam bội có kiểu gen AAa. Hãy giải thích cơ chế hình thành và nêu đặc điểm của các cây tam bội

 

Cơ chế phát sinh hội chứng Đao
– Người mắc hội chứng Đao là người có 3 nhiễm sắc thể (NST) 21 trong tế bào.
– Do rối loạn trong giảm phân ở bố hoặc mẹ (thường là ở mẹ), cặp NST 21 không phân li, dẫn đến hình thành hai lo1i giao tử: một loại mang 2 NST 21 và một loại không có NST 21 ……..
– Qua thụ tinh, giao tử mang 2 NST 21 kết hợp với giao tử bình thường t1o ra hợp tử mang 3 NST 21 (hội chứng Đao)…………

Cơ chế hình thành và đặc điểm của cây tam bội

– Cây lưỡng bội AA giảm phân không bình thường (các NST không phân li) tạo ra giao tử lưỡng bội AA………..
– Cây lưỡng bội aa giảm phân bình thường t1o giao tử đơn bội a. Giao tử lưỡng bội AA kết hợp với giao tử đơn bội a tạo ra thể tam bội AAa………………………………………………….
– Tế bào và cơ quan sinh dưỡng to, phát triển m1nh, chống chịu tốt; quả thường không có hạt nan không có khả năng sinh sản hữu

câu 1 Đề THI TUYểN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2004  Môn: sinh họC, khối B


4 comments on “Nêu cơ chế phát sinh hội chứng Đao. Hãy giải thích cơ chế hình thành và nêu đặc điểm của các cây tam bội

  1. Giúp em giải thích cơ chế phát sinh bệnh đao bằng sơ đồ được k ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.