Nêu các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất ở Việt Nam.

May 1, 2015 | Viewed 16,587 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.

Nêu các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất ở nước ta.


Các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất ở nước ta.
– Đối với vùng đồi núi:
+ Áp dụng tổng thể các biện pháp thủy lợi, canh tác để hạn chế xói mòn trên đất dốc.
+ Sử dụng các biện pháp nông – lâm kết hợp để cải tạo đất hoang, đồi núi trọc.
+ Bảo vệ rừng và đất rừng, tổ chức định canh, định cư cho dân cư miền núi.

– Đối với vùng đồng bằng:
+ Cần có biện pháp quản lí chặt chẽ và có kế hoạch mở rộng diện tích đất nông nghiệp.
+ Cùng với việc thâm canh, cần canh tác hợp lí, chống thoái hóa đất; bón phân cải tạo đất thích hợp.
+ Chống ô nhiễm đất do chất độc hóa học, thuốc trừ sâu…

câu I.2 ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2014  Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C


5 comments on “Nêu các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất ở Việt Nam.

  1. Lê Thị Loan says:

    🙂 thanks <3

  2. Đông Vũ says:

    Tui hổng bit nhà ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.