Nêu các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta.

August 15, 2016 | Viewed 17,421 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.

1. Nêu các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta.
2. Trình bày những ảnh hưởng tích cực của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế – xã hội

1. Nêu các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta.
– Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên…(dẫn chứng).
– Ban hành Sách đỏ Việt Nam để bảo vệ nguồn gen động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng.
– Quy định việc khai thác để đảm bảo sử dụng lâu dài các nguồn lợi sinh vật của đất nước.

2.Trình bày những ảnh hưởng tích cực của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.
– Tác động mạnh tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
– Ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế – xã hội của các vùng và các địa phương trong cả nước.
– Tạo ra động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.
– Có khả năng tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.


10 comments on “Nêu các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta.

 1. Nguyễn Hải Anh says:

  Truong thcs xuan dinh

 2. Hằng111 says:

  TrunghọccơsổNhonPhuc

 3. hieutllc says:

  THCS Bắc Lệnh

 4. TATA says:

  THCS CỘNG HÒA

 5. daovanluan says:

  trường THCS Nghỉa TRụ

 6. name says:

  THCS Hiệp Phước

 7. nam says:

  THCSQuế xuân

 8. jgfj says:

  THCS Thạch Trung

 9. minh anh says:

  THCS DỊ CHẾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.