Nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần tự nhiên ở nước ta.

January 12, 2017 | By dltiengiang | Viewed 1,323 times | Filed in: Địa lí.

Nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần  tự nhiên ở nước ta. Cho biết nguyên nhân chủ yếu làm cho thiên nhiên  nước ta phân hóa theo chiều Bắc – Nam

– Biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

+ Khí hậu: nhiệt đới ẩm gió mùa (diễn giải: nhiệt, ẩm, gió).

+ Sinh vật: hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa, các loài nhiệt đới chiếm ưu thế (diễn giải).

+ Biểu hiện qua các thành phần khác (địa hình: xâm thực – bồi tụ; đất: feralit; sông ngòi: mạng lưới, thủy chế…).

 

– Nguyên nhân chủ yếu làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc – Nam:

do vị trí, hình dáng lãnh thổ dẫn đến sự phân hóa về khí hậu và các yếu tố tự nhiên khác.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *