Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ có khối lượng m = 250g và một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m.

December 24, 2015 | By dltiengiang | Viewed 13,699 times | Filed in: Vật Lí.

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ có khối lượng m = 250g và một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m. Kéo vật m xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo giãn 7,5 cm rồi thả nhẹ. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng của vật, trục toạ độ thẳng đứng, chiều dương hướng lên trên, chọn gốc thời gian là lúc thả vật. Cho g = 10 m/s2 từ lúc thả vật đến thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến d1ng lần thứ nhất.  Coi vật dao động điều hoà, viết phương trình dao động và tìm thời gian.

cau 6 de thi vat ly nam 2004

 


One comment on “Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ có khối lượng m = 250g và một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m.

  1. Huyền Trang says:

    Một lo xo nằm ngang, có độ cứng 2N/m. Kéo lò xo ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4 cm rồi thả nhẹ. Công của lựcđàn hồi khi lò xo bị kéo dãn từ 4cm đến 2cm là?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Text:
Vật m chịu 2 lực t ác dụng: trọng lực P và lực đàn hồi của lò xo. ở vị trí cân bằng (VTCB) lò xo giãn ?l, ta có ph-ơng trình: ? ?l = 0,025m 2,5cm Ph-ơng trình dao động có d1ng: x = Asin(?t + f). Tần số góc: 20 ở thời điểm thả vật thì lò xo giãn 7,5cm tức là c ách VTCB một đo1n là 7,5 - 2,5 = 5cm và nằm về phía âm của trục to1 độ, do đó ở thời điểm t = 0 vật có: vận tốc: v = ?Acosf = 0. ? A = 5cm và f = - p/2. Do đó ph-ơng trình dao động là x = 5sin(20t - p/2) (cm). ................. C ác thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến d1ng (vật có li độ x = 2,5 cm) là nghiệm của ph-ơng trình 5sin(20t - p/2) = 2,5 ................. ? sin(20t - p/2) = 0,5 với k1, k2 = 0, 1, 2, ... (do t = 0) Lần đầu tian vật đi qua vị trí lò xo không biến d1ng ứng với gi á trị nhỏ nhất của t, tức là: tmin = (p/30) s. ................ P = F0 ? mg = k?l 0,25.10 mg = = = ................. ................. k 100 k ? = = = rad/s. m 100 0,25 + k F0 O m P li độ: x = Asinf = -5cm. 20t - /2 /6 2k 1 1 ? 20t - /2 5 /6 2k 2 2 p = p + p p = p + p t /30 k /10(s) = p + p 1 1 ? t /15 k /10(s) = p + p 2 2