Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ có khối lượng m = 250g và một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m.

December 24, 2015 | Viewed 13,877 times | By dltiengiang | Filed in: Vật Lí.

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ có khối lượng m = 250g và một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m. Kéo vật m xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo giãn 7,5 cm rồi thả nhẹ. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng của vật, trục toạ độ thẳng đứng, chiều dương hướng lên trên, chọn gốc thời gian là lúc thả vật. Cho g = 10 m/s2 từ lúc thả vật đến thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến d1ng lần thứ nhất.  Coi vật dao động điều hoà, viết phương trình dao động và tìm thời gian.

cau 6 de thi vat ly nam 2004

 


One comment on “Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ có khối lượng m = 250g và một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m.

  1. Huyền Trang says:

    Một lo xo nằm ngang, có độ cứng 2N/m. Kéo lò xo ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4 cm rồi thả nhẹ. Công của lựcđàn hồi khi lò xo bị kéo dãn từ 4cm đến 2cm là?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.