Mắt một người cận thị có khoảng thấy rõ ngắn nhất là 12,5 cm và giới hạn nhìn rõ là 37,5 cm.

December 22, 2015 | Viewed 19,325 times | By dltiengiang | Filed in: Vật Lí.

Mắt một người cận thị có khoảng thấy rõ ngắn nhất là 12,5 cm và giới hạn nhìn rõ là 37,5 cm.
1) Hỏi người này phải đeo kính có độ tụ bằng bao nhiêu để nhìn rõ được các vật ở vô cực mà không phải điều tiết. Người đó đeo kính có độ tụ như thế nào thì sẽ không thể nhìn thấy rõ được bất kì vật nào trước mặt ? Coi kính đeo sát mắt
2) Người này không đeo kính, cầm một gương phẳng đặt sát mắt rồi dịch g-ương lùi dần ra xa mắt và quan sát ảnh của mắt trong gương. Hỏi tiêu cự của thuỷ tinh thể thay đổi như thế nào trong khi mắt nhìn thấy rõ ảnh ? Độ lớn của ảnh và góc trông ảnh có thay đổi không ? Nếu có thì tăng hay giảm ?

1) Khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn: OCv = 12,5 + 37,5 = 50cm. Kính đặt sát mắt nên tiêu cự của kính: f = – OCv = – 50cm = – 0,5 m.

=> Độ tụ kính: D = 1/f = 1/-0,5 = -2 đi ốp ……

– Nếu kính là thấu kính hội tụ thì ảnh ảo sẽ nằm trước kính từ sát kính đến xa vô cùng nghĩa là luôn có những vị trí đặt vật cho ảnh ảo nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt và mắt luôn có thể nhìn rõ được những vật đó. Đối với thấu kính phân kì thì ảnh của mọi vật là ảo nằm trong khoảng từ kính đến tiêu điểm ảnh F ? nếu F nằm ban trong điểm cực cận thì mắt không thể nhìn rõ được bất kỳ vật nào:

OF < OCc => – f < 12,5cm => f > – 12,5cm = – 0,125m

=> D = 1/f = 1/-0,125 = -8 đi ốp

Vậy khi đeo kính có độ tụ D < – 8 đi ốp thì người này sẽ không thể nhìn thấy rõ bất kỳ vật nào trước mắt. ……………..

2) Khi gương lùi đến vị trí mà ảnh của mắt trong gương hiện lên ở điểm cực cận Cc thì mắt phải điều tiết tối đa, tiau cự của thuỷ tinh thể nhỏ nhất. Khi đưa ra xa, khoảng cách giữa mắt và ảnh tăng lên do đó tiêu cự của thuỷ tinh thể tăng dần để ảnh hiện rõ nét trên võng mạc. Khi ảnh hiện lên ở điểm cực viễn Cv thì mắt không phải điều tiết, thuỷ tinh thể có tiêu cự lớn nhất. ……………..

Ảnh qua gương phẳng có độ cao luôn bằng vật, đối xứng với vật qua gương không phụ thuộc vào khoảng cách từ vật đến gương. Tuy nhiên góc từ ảnh đến mắt tăng lên. ……………..

 


7 comments on “Mắt một người cận thị có khoảng thấy rõ ngắn nhất là 12,5 cm và giới hạn nhìn rõ là 37,5 cm.

 1. Phương Anh says:

  nhìn từ 35-37cm thì độ cận là bao nhiêu ạ bac sĩ?

  • Hoàng Ân says:

   này đang bài tập vật lí ông eii. thường thì nhìn xa nhất nhất 35 -37 cm thì bị cận. còn nhìn gần nhất 35 – 37 có thể bị viễn. hi.

 2. Phương Anh says:

  nhìn từ 35-37cm mà vẫn nhìn được thì cận bao nhiêu độ ạ?

Leave a Reply to trần văn Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.