[TVL10] – Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4

November 23, 2016 | Viewed 1,797 times | By dltiengiang | Filed in: Ngữ Văn TVL10.
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:
“Tôi dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bom. Đất rắn. Những hòn sỏi theo tay tôi bay ra hai bên. Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người, cứa vào da thịt tôi. Tôi rung mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí! Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành. Hoặc là nóng từ bên trong quả bom. Hoặc là mặt trời nung nóng.” (Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê Ngữ văn 9, Tập hai, NXB Giáo dục, tr. 117)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.
Câu 2. Tìm các câu có yếu tố miêu tả trong đoạn trích.
Câu 3. Trong đoạn trích, người trần thuật là nhân vật nào? Việc chọn vai kể như thế có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung đoạn trích?
Câu 4. Nhận xét cách sử dụng câu văn trong đoạn trích. Việc sử dụng những câu văn như vậy có tác dụng như thế nào trong việc biểu đạt nội dung?
(đề thi  môn Văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Cần Thơ vào 8/6/2016)

1 – Phương thức biểu đạt: tự sự.
2 – Các câu có yếu tố miêu tả trong đoạn trích: “Đất rắn”; “một tiếng động sắc đến gai người”, “vỏ quả bom nóng”, “nóng từ bên trong quả bom”, “hoặc là mặt trời nung nóng”.
3 – Trong đoạn trích, người trần thuật là nhân vật Phương Định.
– Việc chọn ngôi kể có tác dụng lớn trong việc biểu đạt nội dung:
Truyện kể ngôi thứ nhất , người kể chuyện là nhân vật chính, tham gia chứng kiến câu chuyện. Là người trong cuộc kể lại câu chuyện sẽ chân thực, đáng tin cậy hơn, thế giới nội tâm nhân vật được bộc lộ rõ hơnkhi miêu tả trận phá bom.
4- Cách sử dung câu văn ngắn, ngắt nhịp linh hoạt, sử dung nhiều câu đặc biệt giúp tác giả miêu tả trận phá bom ác liệt,, nguy hiểm, dồn dập, căng thẳng


Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.