Lòng yêu nước chân chính có thể trào lên như những cảm xúc bồng bột, những hành vi nhất thời, nhưng bao giờ cũng thuộc về nguồn tình cảm bền vững, gắn với những cống hiến suốt đời. Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.

April 15, 2015 | Viewed 2,045 times | By dltiengiang | Filed in: Ngữ Văn.

Lòng yêu nước chân chính có thể trào lên như những cảm xúc bồng bột, những hành vi nhất thời, nhưng bao giờ cũng thuộc về nguồn tình cảm bền vững, gắn với những cống hiến suốt đời.
Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.

Yêu cầu chung

– Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận xã hội của thí sinh; đòi hỏi thí sinh phải huy động những hiểu biết về đời sống xã hội, kĩ năng tạo lập văn bản và khả năng bày tỏ quan điểm của bản thân để làm bài.
– Thí sinh có thể triển khai vấn đề theo nhiều cách khác nhau, nhưng phải có lí lẽ và căn cứ xác đáng; được tự do bày tỏ quan điểm của mình, nhưng phải có thái độ chân thành, nghiêm túc, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.

Yêu cầu cụ thể

1. Giải thích ý kiến

– “Lòng yêu nước chân chính”: là tình cảm gắn bó chân thành, sâu nặng của mỗi người dân đối với đất nước mình.
– Ý kiến này có hai khía cạnh. Thứ nhất, bàn về những biểu hiện khác nhau của lòng yêu nước chân chính: có bề nổi, có bề sâu, có cảm xúc, có tình cảm; có hành vi nhất thời, có hành động lâu dài. Thứ hai, xác định phần căn cốt của lòng yêu nước chân chính: dù đa dạng thế nào cũng đều thuộc về một nền tảng tình cảm bền vững, một ý thức cống hiến bền bỉ suốt đời.

2. Bàn luận

Thí sinh có thể trình bày suy nghĩ của mình về lòng yêu nước theo những hướng khác nhau, nhưng cần làm rõ một số phương diện chính sau:
– Tại sao lòng yêu nước chân chính có thể biểu hiện ở nhiều dạng thức, nhiều mức độkhác nhau?
– Tại sao lòng yêu nước chân chính vừa biểu hiện phong phú vừa nhất thiết phải thuộc về một tấm lòng duy nhất?
– Ý kiến trên là sự khẳng định một thực tế sống động hay là một yêu cầu cao đối với con người chân chính?

3. Bài học nhận thức và hành động

Từ những suy nghĩ và liên hệ của mình, thí sinh có thể rút ra những bài học khác nhau; dưới đây là những ý tham khảo:
– Không xem nhẹ những cảm xúc bồng bột, hành vi nhất thời xuất phát từ lòng yêu nước sâu nặng; không nhầm lẫn với những cảm xúc bốc đồng, những hành vi manh động nhân danh lòng yêu nước. Cần vun đắp nuôi dưỡng cho mình nền tảng tình cảm bền vững thể hiện bằng những cống hiến bền bỉ.
– Phê phán những biểu hiện của lối sống ích kỉ cá nhân, bàng quan trước những vấn đề có liên quan đến vận mệnh đất nước; những biểu hiện của lòng yêu nước sai lệch, bị kẻ xấu lợi dụng trong tình hình hiện nay.

 

Câu 2 ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2014   Môn: NGỮ VĂN; Khối C và Khối D


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.