Khi có lỗi, người tử tế thì sẵn sàng nhận lỗi, kẻ ti tiện chỉ tìm cách đổ lỗi. Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.

October 3, 2015 | Viewed 9,708 times | By dltiengiang | Filed in: Ngữ Văn.

Khi có lỗi, người tử tế thì sẵn sàng nhận lỗi, kẻ ti tiện chỉ tìm cách đổ lỗi.
Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.

1.Giải thích ý kiến
– Tử tế là có lòng tốt trong đối xử; ti tiện là nhỏ nhen, hèn hạ.
– Ý kiến trên nói về cách hành xử khác nhau của hai loại người trước cùng một sự việc là: “khi có lỗi”, người tử tế thì cư xử đàng hoàng, đứng đắn, còn kẻ ti tiện thì cư xử man trá, tồi tệ.

2. Bàn luận ý kiến
– Khi có lỗi, người tử tế sẵn sàng nhận lỗi
+ Người tử tế là người coi trọng đạo đức, văn hoá, thiết tha với sự tiến bộ và hoàn thiện nhân cách của mình, giàu lòng tự trọng và tôn trọng con người, biết cư xử đúng đắn, sòng phẳng, công bằng.
+ Người tử tế có lòng trung thực, tự tin nên có bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm, dám đối mặt với khuyết điểm và lầm lỗi để hoàn thiện bản thân; không đang tâm đổ lỗi của mình cho người khác, khiến người khác phải gánh chịu những tội lỗi vốn của mình.

– Khi có lỗi, kẻ ti tiện chỉ tìm cách đổ lỗi
+ Kẻ ti tiện không coi trọng đạo đức, văn hoá, do nhân cách thấp kém nên luôn thiếu tự tin; thường lo sợ, che giấu những yếu kém của mình mà không chịu sửa chữa để tiến bộ và hoàn thiện mình; không dám đối mặt với khuyết điểm, không dám chịu trách nhiệm.
+ Kẻ ti tiện chỉ lo đổ thừa khuyết điểm, lầm lỗi cho người khác để chối tội, trốn tránh trách nhiệm; hành vi đổ lỗi càng làm cho bản thân ti tiện hơn, vì dấn sâu vào dối trá; làm ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa người với người cũng như đời sống xã hội.

3. Bài học nhận thức và hành động
– Bằng tri thức và trải nghiệm của bản thân, thí sinh cần nhận thức đúng về tính tích cực của hành vi dám nhận lỗi và tính tiêu cực của hành vi đổ lỗi cho người khác cũng như ảnh hưởng của nó đối với xã hội và con người.
– Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, nhân cách, nâng cao ý thức tự trọng để có thái độ ứng xử đúng đắn trước lỗi lầm, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp, văn minh; trân trọng, khuyến khích sự dũng cảm, trung thực của những người dám nhận lỗi; nghiêm khắc phê phán những kẻ tìm mọi cách đổ lỗi cho người khác khi mắc sai lầm.

 

theo câu 2 ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013  Môn: NGỮ VĂN; Khối C và Khối D


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.