Khái quát quá trình hình thành và phát triển của tổ chức liên kết chính trị – kinh tế lớn nhất hành tinh từ năm 1951 đến năm 2000.

January 29, 2016 | By dltiengiang | Viewed 5,243 times | Filed in: Lịch sử.

Khái quát quá trình hình thành và phát triển của tổ chức liên kết chính trị – kinh tế  lớn nhất hành tinh từ năm 1951 đến năm 2000.

– Tổ chức liên kết chính trị – kinh tế lớn nhất hành tinh là Liên minh châu Âu (EU).
– Năm 1951, sáu nước Tây Âu thành lập “Cộng đồng than – thép châu Âu” (ECSC); đến năm 1957, thành lập “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu” (URATOM) và “Cộng đồng kinh tế châu Âu” (EEC).
– Năm 1967, ba tổ chức trên được hợp nhất thành “Cộng đồng châu Âu” (EC). Năm 1991, các nước thành viên EC kí Hiệp ước Maxtrích (có hiệu lực từ năm 1993) đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).
– Các nước thành viên EU hợp tác, liên minh trong nhiều lĩnh vực: kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại và an ninh; bầu một nghị viện chung (Nghị viện châu Âu); sử dụng đồng tiền chung (EURO).
– Năm 1995, bảy nước EU huỷ bỏ sự kiểm soát việc đi lại của công dân các nước này qua biên giới của nhau.
– Đến cuối thập kỉ 90 của thế kỉ XX, EU có 15 nước hơn 1/4 GDP của thế giới. 0,50


3 comments on “Khái quát quá trình hình thành và phát triển của tổ chức liên kết chính trị – kinh tế lớn nhất hành tinh từ năm 1951 đến năm 2000.

 1. hien says:

  Noi ” lien minh chau au la to chuc lien ket khu vuc lon nhat hanh tinh”vi
  A. So luong thanh vien nhieu nhat
  B. Chiem 1/4 nang luc san xuat cua toan the goi
  C. Quan he voi hua het cac quoc gia tren the gioi
  D. Ket nap tat ca cac nuoc, khong phan biet che do chinh tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *