Kể tên các ngành của trung tâm công nghiệp ở Đông Nam Bộ.

March 16, 2017 | Viewed 2,823 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.

Kể tên các ngành của trung tâm công nghiệp; tại sao trong quá trình phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ phải chú ý đến việc bảo vệ môi trường?

a) Kể tên các ngành của mỗi trung tâm công nghiệp.
– Trung tâm công nghiệp Biên Hoà: kể đúng ít nhất 5 ngành.
– Trung tâm công nghiệp Vũng Tàu: kể đúng ít nhất 5 ngành.

b) Cho biết tại sao trong quá trình phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ phải chú ý đến việc bảo vệ môi trường?
– Môi trường Đông Nam Bộ bị suy thoái ảnh hưởng tới nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội.
– Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự suy thoái môi trường là các hoạt động kinh tế.
– Phải chú ý đến việc bảo vệ môi trường để:
+ Ngăn chặn sự suy giảm của môi trường tự nhiên.
+ Ngăn chặn những tác động tiêu cực tới kinh tế – xã hội, đảm bảo phát triển bền vững.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.