Dựa vào trang bản đồ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên của Atlat Địa lí Việt Nam

December 1, 2016 | Viewed 1,725 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.

1.Dựa vào trang bản đồ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên của Atlat  Địa lí Việt Nam, hãy kể tên các trung tâm công nghiệp có cảng biển ở vùng Duyên  hải Nam Trung Bộ.

2.Phân tích ý nghĩa của hệ thống cảng biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ đối với sự  phát triển kinh tế – xã hội của vùng.

3.Dựa vào bản đồ Công nghiệp năng lượng của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy kể tên các  nhà máy nhiệt điện và thuỷ điện có công suất trên 1000 MW.

1.Dựa vào trang bản đồ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên của Atlat  Địa lí Việt Nam, hãy kể tên các trung tâm công nghiệp có cảng biển ở vùng Duyên  hải Nam Trung Bộ.

Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết.

2.Phân tích ý nghĩa của hệ thống cảng biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ đối với sự  phát triển kinh tế – xã hội của vùng.
– Thúc đẩy sự phát triển các ngành kinh tế của vùng.
– Tạo thế mở cửa hơn nữa cho vùng và cho sự phân công lao động mới.
– Tăng vai trò trung chuyển, đẩy mạnh giao lưu kinh tế.
– Nâng cao vai trò của vùng trong quan hệ với các tỉnh Tây Nguyên, khu vực Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan.

3.Dựa vào bản đồ Công nghiệp năng lượng của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy kể tên các  nhà máy nhiệt điện và thuỷ điện có công suất trên 1000 MW.

– Nhiệt điện: Phả Lại, Phú Mỹ, Cà Mau.
– Thuỷ điện: Hoà Bình.


One comment on “Dựa vào trang bản đồ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên của Atlat Địa lí Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.