Dựa vào ba sự kiện quan trọng sau đây: Chiến thắng Việt Bắc (1947), chiến thắng Biên giới (1950) và chiến thắng Điện Biên Phủ (1954), anh (chị) hãy làm sáng tỏ các bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta.

October 16, 2015 | Viewed 9,798 times | By dltiengiang | Filed in: Lịch sử.

Dựa vào ba sự kiện quan trọng sau đây: Chiến thắng Việt Bắc (1947), chiến thắng Biên giới (1950) và chiến thắng Điện Biên Phủ (1954), anh(chị) hãy làm sáng tỏ các bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta.

1 Chiến thắng Việt Bắc 1947
a. Sau khi quân ta rút khỏi các đô thị, thực dân Pháp, tuy đã kiểm soát được nhiều địa bàn quan trọng, nhưng vẫn chưa thực hiện được âm mưu đánh nhanh thắng nhanh. Cuộc chiến tranh có nguy cơ kéo dài. Thu- đông 1947, thực dân Pháp tiến công lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến và phần lớn bộ đội chủ lực của ta, từ đó thúc đẩy việc thành lập chính quyền bù nhìn và nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

b. Từ ngày 7 tháng 10 năm 1947, địch huy động 12.000 quân chia thành nhiều mũi (đường thuỷ, đường bộ, nhảy dù) tiến công lên Việt Bắc.
Thực hiện chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”, sau 75 ngày đấu (từ ngày 7 tháng 10 năm 1947 đến ngày 19 tháng 12 năm 1947) chiến dịch Việt Bắc toàn thắng. Đại bộ phận quân địch đã rút khỏi địa bàn này. Trong chiến dịch, ta đã tiêu diệt một lực lượng lớn quân địch và phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh (hơn 6.000 tan bị loại khỏi vòng chiến đấu, 16 máy bay bị bắn rơi, 11 tàu chiến, ca nô bị đánh chìm…).

c. Với chiến thắng Việt Bắc, cơ quan đầu não kháng chiến của ta được bảo vệ an toàn.
Quân đội ta không những không bị tiêu diệt mà đã trưởng thành và được trang bị tham nhiều vũ khí. Sau chiến thắng, so sánh lực lượng giữa ta và địch bắt đầu thay đổi theo chiều hướng có lợi cho ta.  Với chiến thắng Việt Bắc, quân dân ta đã đánh bai hoàn toàn chiến lược đánh nhanh thắng nhanhc ủa địch, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

2 Chiến thắng Biên Giới 1950

a. Qua mấy năm kháng chiến, quân dân ta đã thu được nhiều thắng lợi to lớn trên tất cả các mặt trận. Từ cuối năm 1949 đến giữa năm 1950, tình hình thế giới có nhiều chuyển biến quan trọng có lợi cho cuộc kháng chiến của ta. Để tranhthủ những điều kiện thuận lợi, phá thế bị bao vây ban trong và ban ngoài, đưa cuộc kháng chiến bước sang giai đo1n phát triển mới, Trung ương Đảng chủ trương mở chiến dịch Biên giới nhằm khai thông Biên giới Việt – Trung để mở rộng đường liên lạc với các nước xã hội chủ nghĩa; củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc; tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.

b. Đây là chiến dịch lớn nhất của quân dân ta kể từ ngày đầu  kháng chiến chống Pháp đến lúc đó. Gần 3 vạn bộ đội và hơn 12 vạn dân công tham gia chiến dịch.  Sau hơn 1 tháng chiến đấu (từ ngày 16 tháng 9 năm 1950 đến ngày 22 tháng 10 năm 1950), chiến dịch Biên giới đã giành được thắng lợi to lớn: Diệt và bắt sống 8.300 tan địch, thu hàng ngàn tấn vũ khí; giải phóng tuyến Biên giới dài 750 km với 35 vạn dân.

c. Trong chiến dịchBiên giới, lần đầu tiên nhiều đơn vị bộ đội phối hợp tác chiến, đánh địch trên một chiến trường rộng, diệt gọn nhiều tiểu đoàn cơ động tinh nhuệ của địch.   Tuyến Biên giới Việt ư Trung từ Cao Bằng đến Đình Lập được khai thông; “Hành lang Đông ư Tây” của địch bị chọc thủng; thế bao vây của địch cả trong và ngoài đối với căn cứ địa Việt Bắc bị phá vỡ. Từ đó, cáchm1ng Việt Nam có điều kiện mở rộng liên lạc quốc tế.  Với chiến thắng Biên giới, ta đã giành được quyền chủ động về chiến lược tran chiến trường chính(Bắc Bộ). Từ đó về sau, quân dân ta mở nhiều chiến dịch tiến công, đánh tiêu diệt địch với quy mô ngày càng lớn.

3 Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954

a. Sau 8 năm chiến đấu, ta đã lớn m1nhvề mọi mặt và có đủ điều kiện đẩy m1nhcuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Ngược lại, Pháp đang sa lầy trong cuộc chiến tranh Đông Dương. Cuộc chiến tranh lâu dài, tốn kém đã làm cho thực dân Pháp gặp nhiều khó khăn và ngày càng phụ thuộc vào Mĩ. Trước tình hình đó, được sự thoả thuận của Mĩ, Pháp đã đề ra kế hoạch Nava với hi vọng “chuyển bại thành thắng” trong vòng 18 tháng. Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, một pháo đài “bất khả xâm ph1m”, sẵn sàng “nghiền nát” bộ đội chủ lực ta. Điện Biên Phủ trở thành tâm điểm của kế hoạch Nava.

b. Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân dân ta khẩn trương vào chiến dịchvới tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng!”. Hầu hết các đại đoàn bộ đội chủ lực và hơn 26 vạn dân công đã được huy động cho chiến dịch.
Điện Biên Phủ là một chiến dịch tiến công địch liên tục gồm 3 đợt:
Đợt 1 (từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3 năm 1954): Ta tiêu diệt cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu phía Bắc.
Đợt 2 (từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 26 tháng 4 năm 1954): Ta tấn công các cứ điểm phía đông của phân khu trung tâm, khép chặt vòng vây quanh khu trung tâm Mường Thanh.
Đợt 3 (từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954): Ta đánh chiếm các cao điểm còn lại phía đông và tổng công kích vào khu trung tâm. Bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm bị bắt, gần một vạn quân địch ra hàng.

c. Sau 56 ngày đam chiến đấu, ta đã giànhđược thắng lợi to lớn:
tiêu diệt và bắt sống toàn bộ lực lượng địchở tập đoàn cứ điểm gồm 16.200 tan, bắn rơi và phá huỷ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đập tan kế hoạch Nava, nỗ lực cuối cùng của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ ở Đông Dương.
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịchsử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa của thế kỉ XX. Thắng lợi quân sự quyết địnhở Điện Biên Phủ đã đưa phái đoàn chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà đến hội nghị Giơnevơ với
tư thế đại biểu cho một dân tộc chiến thắng. Hiệp định Giơnevơ được kí kết; các nước tham dự đã cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, Lào, Campuchia. Chiến thắng Điện Biên Phủ cùng với hiệp địnhGiơnevơ, đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ ở Đông Dương. Cách mạng Việt Nam bước sang thời kì mới.
Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, làm hậu phương vững chắc cho kháng chiến chống Mĩ cứu nước.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.