Đề thi minh họa môn Toán tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM

September 13, 2017 | Viewed 654 times | By dltiengiang | Filed in: Toán TVL10.

TPHCM vừa ra xong đề minh họa cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
Đề thi có 10 câu thì 3 câu tính toán thuần túy, 7 câu toán chữ, có lẽ Sở muốn học sinh tập phân tích đề và mô hình bài toán “hơi hơi thực tế”.

Đề thi minh họa môn Toán tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM năm học 2018-2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.