Cho lá sắt kim loại vào Dung dịch H2SO4 loãng, Dung dịch H2SO4 loãng có một lượng nhỏ CuSO4. Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích và viết các phương trình phản ứng trong mỗi trường hợp

August 12, 2014 | Viewed 22,115 times | By dltiengiang | Filed in: Hóa Học.

1. Cho lá sắt kim loại vào:
a) Dung dịch H2SO4 loãng
b) Dung dịch H2SO4 loãng có một lượng nhỏ CuSO4

Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích và viết các phương trình phản ứng trong mỗi trường hợp.

2. Trình bày phương pháp tách:
Với mỗi trường hợp chỉ dùng duy nhất một dung dịch chứa một hóa chất và lượng oxit hoặc kim lọai cần tách vẫn giữ nguyan khối lượng ban đầu. Viết các phương trình phản ứng và ghi rõ
a) Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp Fe2O3, Al2O3, SiO2 ở dạng bột
b) Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe ở dạng bột

 Giải

1. Cho lá sắt kim loại vào:

a)  Lúc đầu xuất hiện bọt khí thoát ra từ  á sắt, sắt tan dần. Sau đó khí thoát ra chậm dần, do bọt khí bám trên bề mặt lá sắt ngăn sự tiếp xúc của sắt với dung dịch H2SO4.

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2

b)

– Lúc đầu bề mặt lá sắt có kim loại màu đỏ bám vào, sau đó khí thoát ra nhanh hơn, sắt bị hoà tan nhanh do có sự  ăn mòn điện hoá

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu↓

– Trong dung dịch H2SO4, lá sắt kim loại là cực âm, kim loại đồng là cực dương. Tại cực âm, sắt kim loại bị oxi hoá : Fe -2e -> Fe2+. Tại cực dương, ion H+ bị khử  2H+ +2e -> H2 :

2. Trình bày phương pháp tách:

a) Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH đặc, nóng. Fe2O3 không tan,  lọc, tách ta được Fe2O3 . Al2O3 và SiO2 tan do phản ứng:

Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O

SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O

b) Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch muối sắt (III) dư như FeCl3, Fe2(SO4)3…, Ag không phản ứng, lọc tách được bạc. Kim loại đồng và sắt tan do phản ứng:

Cu + 2FeCl3 = 2FeCl2 + CuCl2

Fe + 2FeCl3 = 3FeCl2

 

Được cauhoiontap.com tổng hợp

(câu 1 đề thi cao đẳng đại học môn Hóa khối A năm 2002)


2 comments on “Cho lá sắt kim loại vào Dung dịch H2SO4 loãng, Dung dịch H2SO4 loãng có một lượng nhỏ CuSO4. Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích và viết các phương trình phản ứng trong mỗi trường hợp

  1. Titi says:

    Thả một sợi dây đồng vào ống nghiệm chứa dd CuSO4 thì chuyện gì xảy ra ? Viết PTHH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.