Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và SC = 2a√5 .

April 4, 2016 | Viewed 15,529 times | By dltiengiang | Filed in: Toán.

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và SC = 2a√5 . Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm M của cạnh AB. Góc giữa đường thẳng SC và (ABC) bằng 600. Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và SC = 2a√5 .


Tags:

One comment on “Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và SC = 2a√5 .

  1. nguyen trung tam says:

    chóp SABC có đáy là tam giác ABC vuông tại A và SB vuông (ABC) .Biết SB=a;SC hợp với mp (SAB)1 góc 30độ và mp (CAB) 1 góc 60độ .CMR SC^2=SB^2+AB^2+AC^2.V S.ABC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.