Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và SC = 2a√5 .

April 4, 2016 | Viewed 15,278 times | By dltiengiang | Filed in: Toán.

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và SC = 2a√5 . Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm M của cạnh AB. Góc giữa đường thẳng SC và (ABC) bằng 600. Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và SC = 2a√5 .


Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.