Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a và mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt đáy. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, BC.

April 25, 2015 | By dltiengiang | Viewed 68,815 times | Filed in: Toán.

Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a và mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt đáy. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, BC.

 

Cho hình chó p S. ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a và mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt đáy. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, BC.


5 comments on “Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a và mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt đáy. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, BC.

 1. Minh says:

  S.ABC co tam giac ABC vuong can tai B, AB=a, SA vuong goc (ABC), (SAC,SBC)=60. I la trung diem AC. a/ CM: BI vuong goc (SAC). b/Tinh V(S.ABC). c/ Tinh d(SB,AC)

 2. Thuong says:

  Cho hinh chop s.abc co day abc la tam giac deu canh a.Goc tao boi sb va mat day mot goc 60 do.Tinh the tich

 3. then says:

  cho hinh chop SABC co day ABC la tam giac vuong tai B, dinh s co tam giac deu cac diem A, B, C, biet AC=2a, BC=a; goc giua duong thang SB va moi (ABC) co 60? tinh the tich khoi chop SABC theo a? Tinh khoang cach tu trung diem M cua SC den mat phang (SAB) theo a

 4. Cho hinh chop S.ABC co day ABC la tam giac vuong can tai B.BC=a.Mat ben (SAC) vuong goc voi day.Cac mat ben con lai deu tao voi day mot goc 45°
  a, CMR : chan duong cao khoi chop trung voi trung diem cua canh AC
  b,Tinh V cua khoi chop S.ABC

 5. THÀNH LONG says:

  cho hình chóp SABC SA vuông góc với đáy tam giác ABC đều SB tạo một góc 60 độ với mặt phẳng đáy tinh khoảng cách AC đến SB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Text:
gọi H là trung điểm BC, suy ra AH = BC/2 = a/2. SH vuông gốc (ABC), SH=3a/2 và A ABC = 1/2 BC.AH = a/4/. Thể tích khối chốp là vabc = 1/3SH SABC = 3a3/24. Gọi K là hình chiếu vuông góc của H trên SA, suy ra HK vuông góc SA. TA có BA vuông góc (SAH) nên BC vuông gốc HK. Do đó HK là đường vuôn gốc chung của BA và SA. TA có 1/HK2 = 1/SH2 + 1/AH2 = 16/3a2. Do đó d(BC, SA) = HK= 3a/4