Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a và mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt đáy. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, BC.

April 25, 2015 | Viewed 69,146 times | By dltiengiang | Filed in: Toán.

Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a và mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt đáy. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, BC.

 

Cho hình chó p S. ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a và mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt đáy. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, BC.


5 comments on “Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a và mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt đáy. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, BC.

 1. Minh says:

  S.ABC co tam giac ABC vuong can tai B, AB=a, SA vuong goc (ABC), (SAC,SBC)=60. I la trung diem AC. a/ CM: BI vuong goc (SAC). b/Tinh V(S.ABC). c/ Tinh d(SB,AC)

 2. Thuong says:

  Cho hinh chop s.abc co day abc la tam giac deu canh a.Goc tao boi sb va mat day mot goc 60 do.Tinh the tich

 3. then says:

  cho hinh chop SABC co day ABC la tam giac vuong tai B, dinh s co tam giac deu cac diem A, B, C, biet AC=2a, BC=a; goc giua duong thang SB va moi (ABC) co 60? tinh the tich khoi chop SABC theo a? Tinh khoang cach tu trung diem M cua SC den mat phang (SAB) theo a

 4. Cho hinh chop S.ABC co day ABC la tam giac vuong can tai B.BC=a.Mat ben (SAC) vuong goc voi day.Cac mat ben con lai deu tao voi day mot goc 45°
  a, CMR : chan duong cao khoi chop trung voi trung diem cua canh AC
  b,Tinh V cua khoi chop S.ABC

 5. THÀNH LONG says:

  cho hình chóp SABC SA vuông góc với đáy tam giác ABC đều SB tạo một góc 60 độ với mặt phẳng đáy tinh khoảng cách AC đến SB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.