Cho hàm số y = x^3 − 3x − 2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thi (C) của hàm số

June 15, 2015 | Viewed 21,737 times | By dltiengiang | Filed in: Toán.

Cho hàm số y =  x3 − 3x − 2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. Tìm tọa độ điểm M thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại M có hệ số gốc bằng 9.

de thi toan cau 1 khoi d 2014

Text

a. tập xác định D=R. sự biến thiên chiều biến thiên y=3x-3; y=0 <=> x= +-1. cực trị: hàm số đạt cực đại tại x=-1, ycd=0; đạt cực tiểu tại x=1, ycr=-1. giới hạn tại vô cực

b. M thuộc (C) => M(a;a3-3a-2) hệ số góc của tiếp tuyến tại M bằng 9 <=> y'(a)=9 <=> 3xa – 3 =9 <=> a=+-2. Tọa độ điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán là M(2;0) hoặc M(-2;-4)

 


5 comments on “Cho hàm số y = x^3 − 3x − 2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thi (C) của hàm số

  1. cho hoi y' o dau the . neu la cong thuc thi cho to xin cong thuc y'

  2. xet chieu bien thien va ve do thi cac ham so y= |3x – 2 |

  3. lap bang bien thien cua ham so y = x^2 +8x -7 va cho biet giai tri nho nhat cua ham so do tren R

  4. quang says:

    y= -1/3x^3+2x^2 -3x

  5. đạt says:

    cho đồ thị (C) y= x^3 -3x+m. tìm m để (C) có 2 điểm cực trị nằm hai phía so vs đường thẳng d: x+y-3=0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.