Cho hàm số y= (-2x + 3) / (x -1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho

March 27, 2016 | Viewed 15,502 times | By dltiengiang | Filed in: Toán.

Cho hàm số y= (-2x + 3) / (x -1)

  1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho
  2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại các giao điểm của (C) và đường thẳng y = x= − 3.

cau 1 de thi tot nghiep thpt toan 2014


2 comments on “Cho hàm số y= (-2x + 3) / (x -1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho

  1. Phuong says:

    vẽ dths bac 2
    Y=-X^2-2 nếu X<1

  2. quyen says:

    vẽ đồ thị hàm số y=2x

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.