Cho hàm số y= (-2x + 3) / (x -1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho

March 27, 2016 | By dltiengiang | Viewed 14,921 times | Filed in: Toán.

Cho hàm số y= (-2x + 3) / (x -1)

  1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho
  2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại các giao điểm của (C) và đường thẳng y = x= − 3.

cau 1 de thi tot nghiep thpt toan 2014


2 comments on “Cho hàm số y= (-2x + 3) / (x -1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho

  1. Phuong says:

    vẽ dths bac 2
    Y=-X^2-2 nếu X<1

  2. quyen says:

    vẽ đồ thị hàm số y=2x

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Text:
a) Tập xác định: D = \ \ 1{ } . 0,25 b) Sự biến thiên: • Chiều biến thiên: ( )2 1 ' 0, 1 y x x = − < ∀ 1. − ≠ Hàm số nghịch biến trên các khoảng (−∞;1) và (1; +∞). 0,50 • Giới hạn và tiệm cận: lim 2 ⇒ đường thẳng y = – 2 là tiệm cận ngang. x y →±∞ = − 0,25 ⇒ đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng. 1 1 lim ; lim x x y y − + → → = −∞ = +∞ 0,25 Câu 1 (3,0điểm) • Bảng biến thiên −2 +∞ 0,25 −∞ −2 − − x −∞ 1 +∞ y ' y c) Đồ thị ( C): 0,50 2) (1,0 điểm) Hoành độ giao điểm của (C) và đường thẳng y x= − 3 là nghiệm của phương trình 2 3 3. 1 x x x − + = − − 0,25 Giải phương trình ta được nghiệm x = 0 và x = 2. 0,25 Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ bằng 0 là y x= − − 3. 0,25 Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ bằng 2 là y x= − +1. 0,25