Archives: Vật Lí

Vật AB là đoạn thẳng sáng nhỏ đặt vuông góc với trục chính của một gương cầu lồi một ảnh cao bằng 0,5 lần vật và cách vật 60 cm. Đầu A của vật nằm tại trục chính của gương.

December 30, 2015 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Vật Lí.

Vật AB là đoạn thẳng sáng nhỏ đặt vuông góc với trục chính của một gương cầu lồi một ảnh cao bằng 0,5 lần vật và cách vật 60 cm. Đầu A của vật nằm tại trục chính của gương. 1) X ác định tiau cự của gương và vẽ ảnh. 2) Đặt tham một • Read More »

Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,533 μm lên tấm kim loại có công thoát A =3.10^-9J

December 28, 2015 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Vật Lí.

Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,533 μm lên tấm kim loại có công thoát A =3.10^-9J. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các alectrôn quang điện và cho chúng bay vào từ trường đều theo hướng  vuông góc với các đường cảm ứng từ. Biết bán kính cực đại của • Read More »

So sánh sự phóng xạ và sự phân hạch

December 26, 2015 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Vật Lí.

1.So sánh sự phóng xạ và sự phân hạch. 2. Tìm năng lượng toả ra khi một hạt nhân urani U234 phóng xạ tia a tạo thành đồng vị thori Th230. Cho năng lượng lien kết riêng: của hạt a là 7,10 MeV; của U234 là 7,63 MeV; của Th230 là 7,70 MeV.

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ có khối lượng m = 250g và một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m.

December 24, 2015 | By dltiengiang | 1 Comment | Filed in: Vật Lí.

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ có khối lượng m = 250g và một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m. Kéo vật m xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo giãn 7,5 cm rồi thả nhẹ. Chọn gốc tọa độ ở vị • Read More »

Mắt một người cận thị có khoảng thấy rõ ngắn nhất là 12,5 cm và giới hạn nhìn rõ là 37,5 cm.

December 22, 2015 | By dltiengiang | 7 Comments | Filed in: Vật Lí.

Mắt một người cận thị có khoảng thấy rõ ngắn nhất là 12,5 cm và giới hạn nhìn rõ là 37,5 cm. 1) Hỏi người này phải đeo kính có độ tụ bằng bao nhiêu để nhìn rõ được các vật ở vô cực mà không phải điều tiết. Người đó đeo kính có độ • Read More »

Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 2.10-6H, điện có điện dung C = 2.10-10F, điện trở thuần R = 0. Xác định tổng năng lượng điện-từ trong mạch, biết rằng hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 120 mV

August 17, 2014 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Vật Lí.

Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 2.10-6H, điện có điện dung C = 2.10-10F, điện trở thuần R = 0. Xác định tổng năng lượng điện-từ trong mạch, biết rằng hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 120 mV. Để • Read More »

Hãy cho biết âm thanh do người hoặc nhạc cụ phát ra có được biểu diễn (theo gian) bằng đường hình sin không ? Giải thích tại sao ? Thế nào là ngưỡng nghe, ngưỡng đau và miền nghe được của tai người ? Miền nghe được phụ thuộc vào những đại lượng vật lý nào ?

August 9, 2014 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Vật Lí.

Hãy cho biết âm thanh do người hoặc nhạc cụ phát ra có được biểu diễn (theo gian) bằng đường hình sin không ? Giải thích tại sao ? Thế nào là ngưỡng nghe, ngưỡng đau và miền nghe được của tai người ? Miền nghe được phụ thuộc vào những đại lượng vật lý • Read More »

Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa vào hiện tượng quang học chính nào? Trong máy quang phổ thì bộ phận nào thực hiện tác dụng của hiện tượng trên ? Nêu nguyên nhân của hiện tượng này.

August 8, 2014 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Vật Lí.

Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa vào hiện tượng quang học chính nào? Trong máy quang phổ thì bộ phận nào thực hiện tác dụng của hiện tượng trên ? Nêu nguyên nhân của hiện tượng này.