Câu hỏi ôn tập Môn Tiếng Trung Quốc

Sắp xếp các từ ngữ Tiếng Trung Quốc đã cho thành câu hoàn chỉnh.

August 9, 2015 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Tiếng Trung Quốc.

Sắp xếp các từ ngữ Tiếng Trung Quốc đã cho thành câu hoàn chỉnh. Câu 1: 一 问题 发现安娜 错 就 紧张 答 我 容易 Câu 2: 苹果树 门前的 大风 了 被 断 一棵 刮 Câu 3: 老农民 精神 敬重 我们 的 值得 这位 高度 刻苦学习 Câu 4: 真诚 无比荣幸 有你 我们 而 这样 感到 • Read More »

Sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh

August 7, 2015 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Tiếng Trung Quốc.

Sắp xếp các từ Tiếng Trung Quốc đã cho thành câu hoàn chỉnh Câu 1: 我们 消费者 同 一样 质量 关心 产品 的 问题。 ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 2: 我 都 很 一直 羡慕 会 好 那些 外语 的 几种 人。 ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 3: 今年 全国 普遍 气温 各地 的 冬天 偏高。 ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 4: 现在 一般 • Read More »